Gå til hovedindhold

Servicemodel for ekspertbistand

Talenter tilbydes ekspertbistand om sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin.

 • Læs op

Indhold

  Horsens Kommune tilbyder en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand (sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin).

  Servicemodellen beskriver også kursustilbud til talenter, trænere og forældre inden for de forskellige ekspertområder.

  Ekspertbistand tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Langmarkskolens Talent-idrætsklasser 7.-9. klasse, samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens). 

  Derudover samarbejder Horsens Kommune med lokale talentmiljøer i forhold til implementering af ekspertbistand i talenternes daglige miljøer.

  Der er adgang til fysioterapi for de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene samt de lokalt prioriterede idrætsgrene (Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent træffer aftale med klubberne om, hvilke talenter der kan benytte tilbuddet).

  Der kan indstilles til støtte/adgang til yderligere ekspertbistand via Eliteidrætskonsulenten i Horsens Kommune.

  Der er etableret samarbejde med fysioterapeut. Fysioterapeuten kan anvendes i forbindelse med Team Danmark aftalens morgentræning.

  Derudover står fysioterapeuten til rådighed for talenter fra de prioriterede idrætsgrene i nogle timer om ugen. Der er stor fleksibilitet i forhold til behandlingen, der foregår på en klinik ved Forum Horsens, hvor en stor del af talent- og eliteklubberne holder til. Behandlingen kan også foregå andre steder efter aftale. 

  • Skadestilsyn omfatter: Undersøgelse af det skadede område, diagnosticering af skaden, samt vejledning til videre forløb.

    

  • Skadestilsyn skal ses, som en vejledning til et videre forløb og er derfor ikke et behandlingsforløb. Der kan aftales videre behandlingsforløb med fysioterapeut til særskilt aftalt afregning.

    

  • Fysioterapeut har som alle andre behandlere tavshedspligt, og derfor vil information vedr. udøvere kun blive videregivet med udøverens samtykke.

    

  • Fysioterapeut står til telefonisk rådighed for trænere og forældre vedr. den skadede udøver indenfor normal arbejdstid.

  Vi har fokus på fysisk og skadesforebyggende træning i samarbejde med de prioriterede samarbejdsklubber, talenter, forældre og fysioterapeut, samt uddannelsesinstitutioner tilknyttet Elitesport Horsens samarbejdet.

  Der er fysisk træner tilknyttet morgentræning mandag og onsdag morgen. Vores fysiske trænerteam gennemfører ligeledes forløb i skadesforebyggende træning og introduktion til styrketræning for 7. og 8. årgang i skoleidrætten for Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser.

  Elitesport Horsens arbejder desuden tæt sammen med de lokale prioriterede talentmiljøer i forhold til udvikling og implementering af struktureret fysisk træning i klubmiljøerne.

  Der kan aftales individuelle forløb for talenter i samråd mellem klub, træner, fysisk træner, fysioterapeut og Eliteidrætskonsulent.

  Vi har tilknyttet eksterne sportspsykologiske konsulenter der bl.a. afvikler undervisningsforløb for talenter og trænere, forældrekurser samt arbejder med sportspsykologiske projekter i vores prioriterede talentmiljøer.

  Der samarbejdes med Talent-Idrætsklassernes lærerkollegie omkring konceptet ”Talent-Rejsen”, hvor eksterne sportspsykologer fungerer som sparringspartner for lærere omkring konceptet.

  Der arbejdes desuden med elementer fra Sportspsykologi i Talentnetværk Horsens, der er netværket for aktører omkring eliteidrætten i Horsens (ledere, trænere, eksperter, uddannelsesinstitutioner). 

  Der kan aftales og understøttes individuelle sportspsykologiske forløb for udvalgte talenter i samråd mellem klub, træner, sportspsykolog og eliteidrætskonsulent. Der er ingen garanti for støtte til individuelle forløb. Dette beror på førnævnte samråd.

  Elitesport Horsens har ernæringsvejleder tilknyttet som ekspert til at varetage undervisningsforløb for talenter, trænere og forældrekurser, samt implementering af ernæringsforløb i de prioriterede klubmiljøer.

  Omfang og indhold af forløb og kurser planlægges for hvert skoleår/sæson.

  Derudover kan der aftales individuelle forløb for udvalgte talenter – dette sker i samråd mellem klub, træner, ernæringsrådgiver og eliteidrætskonsulent.

  Talenter tilknyttet Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser 7.-9. klasse, modtager undervisning i sportspsykologi, sportsernæring, fysisk træning og sportsmedicin kontinuerligt hvert skoleår som en del af skolegangen.

  Målet er:

  • at ruste udøverne til en fremtidig eliteidrætskarriere.
  • at vidensdele om erfaringer.
  • sikre, at talenterne kan udnytte ekspertbistanden korrekt. 

  Derudover tilbydes kursusforløb indenfor ekspertområderne til forældre til talentidrætselever i Talent-Idrætsklasserne.

  Elitesport Horsens samarbejder desuden med de prioriterede samarbejdsklubber om kursustilbud på ekspertområder for talenter, trænere og forældre i klubregi.