Gå til hovedindhold

Talent-idrætsklasser

Et tilbud til unge sportsudøvere i 7., 8. og 9. klasse, der gerne vil kombinere deres elitesport og skolegang.

 • Læs op

Indhold

  Talent-idrætsklasserne er et tilbud til unge sportsudøvere, der gerne vil kombinere deres idræt og skolegang.

  Klasserne er placeret på Langmarkskolen, der ligger tæt ved Forum Horsens og stadion, der er kommunens kraftcenter for eliteidræt.

  Som elev i klasserne færdes du i et skole- og træningsmiljø med andre unge, der brænder for idræt i et overbygnings- og skolefællesskab for unge med forskellige interesser.

  Eleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor der er fokus på at få en hverdag med mange træningstimer og faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen.

  Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer udover det sædvanlige i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must.

  Generelt om ansøgning og optagelse til Talent-Idrætsklasserne

  Du kan søge om optagelse på Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen, uanset hvilken skole du går på i dag.

  Informationsmøde og ansøgningsfrist

  Der afholdes informationsmøde på Langmarkskolen for interesserede udøvere og forældre hvert år.

  Ansøgningsfrist er primo januar.

  Der søges via elektronisk ansøgningsskema.

  Dato for informationsmøde, ansøgningsfrist, samt link til elektronisk ansøgningsskema kan findes på Langmarkskolens hjemmeside her.

  Når du har søgt om optagelse til Talent-Idrætsklasserne, bliver du inviteret til en sportslig screening (prøvetræning). I nogle tilfælde afholdes der flere screeninger.

  Ansøgere der søger efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning til optagelse.

  Hvis der – efter afslutningen af behandlingen af rettidigt indkomne ansøgninger – fortsat er ledige pladser i Talent-Idrætsklasserne, og i det pågældende morgentræningsmiljø, kan der dog ske optagelse, hvis ansøger opfylder vurderingskriterierne og har deltaget tilfredsstillende i en skolesamtale.

  Sportslig screening

  Den sportslige vurdering af ansøgere foretages i samarbejde mellem Horsens Kommunes eliteidrætskonsulent og samarbejdsklubber/personer fra de prioriterede idrætter og samarbejdsklubber, jf. Horsens Kommunes Team Danmark aftale, samt i enkelte tilfælde en uvildig ekstern repræsentant.

  Alle der ansøger om optagelse inviteres til en sportslig screening (prøvetræning).

  Den sportslige screening tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

  • Sportsligt niveau (idrætsspecifikke færdigheder, fysiologiske, tekniske og taktiske færdigheder og forudsætninger)
  • Idrætspsykologiske færdigheder og forudsætninger (attitude, vilje, motivation og målrettethed)
  • Sportsligt potentiale (hvor store sportslige perspektiver vurderes ansøger at have?)

  Til screeningen vurderes ansøgere til kategori 1 eller 2, jf. ovenstående vurderingskriterier:

  • Kategori 1 er muligt optag
  • Kategori 2 er afslag

  Elever der er vurderet i kategori 2 får afslag pr. mail efter alle sportslige screeninger på tværs af idrætterne er gennemført (1-3 arbejdsdage).

  Beslutning om optagelse

  Elever som ved den sportslige screening er vurderet i kategori 1 inviteres, efter alle sportslige screeninger på tværs af idrætterne er gennemført, til en skolesamtale.

  Ved skolesamtalen drøftes den enkelte ansøgers motivation, både indenfor sport og skole, og ansøger får en tilbagemelding på den gennemførte sportslige screening. Der er afsat ca. 15 minutter pr. skolesamtale.

  Ved vurderingen af ansøgere i kategori 1 bliver der lagt vægt på ansøgning, gennemført sportslig screening, evt. yderligere dialog med ansøgers klub/træner/specialforbund samt skolesamtalen.

  Derudover vil der ved beslutningen om optagelse blive lagt vægt på, om Langmarkskolen har plads i Talent-Idrætsklasserne samt på om de pågældende morgentræningsmiljøer har plads til nye ansøgere.

  Efter alle skolesamtaler på tværs af idrætterne er gennemført, fremsendes svar om optagelse eller afslag (1-3 arbejdsdage).

  Venteliste

  Der oprettes ikke venteliste for ansøgere.

  Ansvar for optagelsesproces

  Langmarkskolens skoleleder har det overordnede ansvar for ansøgningsprocessen til Talent-Idrætsklasserne. Ansvar for den sportslige screening og kontakt til de prioriterede samarbejdsklubber er uddelegeret til eliteidrætskonsulenten i Horsens Kommune.

  Nærmere information og konkrete spørgsmål kan rettes til

  Christian Christensen

  Skoleleder, Langmarkskolen

  cch@horsens

   

  Søren Jochumsen

  Eliteidrætskonsulent, Horsens Kommune

  sojoc@horsens.dk

   

  Læs mere om Langmarkskolens Talent-idrætsklasser på skolens hjemmeside her

  Som elev i Talent-idrætsklasserne har du idræt på skoleskemaet.

  Det foregår ved idrætsspecifik morgentræning hver mandag og onsdag morgen. Det er Horsens Kommunes samarbejdsklubber fra de prioriterede idrætsgrene i kommunens Team Danmark aftale, der står for træningen.

  Eleverne i Talent-idrætsklasserne gennemgår i deres år som idrætselever en Atletuddannelse som en del af skolegangen.

  I Atletuddannelsen stifter eleverne kendskab med og undervises i blandt andet i fysisk og skadesforebyggende træning, sportsernæring og i sportspsykologiske forløb.

  Forældre til elever i Talent-idrætsklasserne vil som forældre til en eliteidrætsudøver få tilbudt undervisning og kurser indenfor relevante talentområder.

  Der afholdes hvert år informationsmøde om Talent-idrætsklasserne for interesserede elever og forældre.

  Dato og sted for mødet kan ses på Langmarkskolens hjemmeside.

  Læs mere om Talent-idrætsklasserne og informationsmødet på Langmarkskolens hjemmeside.