Vision, mission og mål

Læs om Eliteidrætsrådets strategiske arbejde med at skabe et stærkt eliteidrætsmiljø i Horsens Kommune.

Indhold

  Eliteidrætsrådets vision er, at talentfulde eliteidrætsudøvere får optimale og attraktive muligheder for at forfølge deres mål og drømme via forsvarlig talentudvikling med fokus på det hele menneske.

  Eliteidrætsrådets mission er at:

  • skabe et attraktivt eliteidrætsmiljø med særligt fokus på talentudvikling.
  • skabe rammerne for talentudvikling i samarbejde med klubber og institutioner, der ønsker at arbejde med struktureret talentudvikling.
  • være platform for samarbejde, vidensdeling og sparring mellem eliteidrættens interessenter i Horsens Kommune.
  • styrke de prioriterede idrætters muligheder for talentudvikling.
  • styrke samarbejdet mellem elite og bredde, til gavn for begge parter.

  Det er Eliteidrætsrådets mål for eliteidrætten i Horsens Kommune at:

  • skabe gode, stærke, udviklende og sammenhængende talentudviklingsmiljøer i de prioriterede idrætter, hvor sport og uddannelse kombineres.
  • bidrage til at udvikle og tilvejebringe gode tidssvarende faciliteter for eliteidrætten til træning og konkurrence.
  • udvikle ”hele mennesker” med udgangspunkt i miljøet omkring atleterne.
  • bidrage til, at unge talenter kan skabe resultater som eliteidrætsudøvere på seniorniveau.
  • bidrage til, at hjælpe atleter med de svære transitioner som eliteidrætsudøver.

  Horsens Kommune er ”Team Danmark elitekommune”, og derfor tager værdierne for Horsens Kommunes indsats omkring eliteidræt udgangspunkt i Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling, VærdiHUSET:

   

  Helhed

  • Fokus er på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. 
  • Fokus er på at skabe en sammenhængende og stærk kultur, og at der er overensstemmelse mellem erklærede og faktiske værdier, mellem det som siges, og det som gøres. 
  • Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem sportskarrieren. 
  • Fokus er på også at udvikle talenternes sociale og menneskelige kompetencer i tilgift til deres sportslige kompetencer. 
  • Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  Udvikling

  • Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). 
  • Talenterne er selvstændige atleter, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere. 
  • Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder. 
  • Identifikation af talenterne sker på baggrund af flere faktorer blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer. 
  • Udvælgelse af talenter til landholdsgrupper og øvrige udvalgte hold sker først i den alder, hvor der kan påvises en sammenhæng mellem talenternes ungdomsresultater og deres senere udvikling til senioratleter på højeste internationale niveau.

  Samarbejde

  • Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. 
  • Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling. 
  • Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser. 
  • Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. 
  • Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

  Engagement

  • Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker. 
  • Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer. 
  • Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

  Trivsel

  • Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidig præget af glæde. 
  • Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. 
  • Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt klædes talenterne på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite) – en fase, der kan være særligt udfordrende.