Gå til hovedindhold

Værdisæt for talentudvikling - Talent-HUSET

Horsens Kommune er Team Danmark elitekommune, og Team Danmarks værdisæt for talentudvikling er platformen for arbejdet med talentudvikling i Horsens Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Horsens Kommune er ”Team Danmark elitekommune”, og derfor tager værdierne for Horsens Kommunes indsats omkring eliteidræt udgangspunkt i Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling, VærdiHUSET:

   Helhed

  • Fokus er på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. 
  • Fokus er på at skabe en sammenhængende og stærk kultur, og at der er overensstemmelse mellem erklærede og faktiske værdier, mellem det som siges, og det som gøres. 
  • Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem sportskarrieren. 
  • Fokus er på også at udvikle talenternes sociale og menneskelige kompetencer i tilgift til deres sportslige kompetencer. 
  • Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  Udvikling

  • Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). 
  • Talenterne er selvstændige atleter, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere. 
  • Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder. 
  • Identifikation af talenterne sker på baggrund af flere faktorer blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer. 
  • Udvælgelse af talenter til landholdsgrupper og øvrige udvalgte hold sker først i den alder, hvor der kan påvises en sammenhæng mellem talenternes ungdomsresultater og deres senere udvikling til senioratleter på højeste internationale niveau.

  Samarbejde

  • Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. 
  • Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling. 
  • Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser. 
  • Der er åbenhed for samarbejde med andre klubber og træningsmiljøer, hvis det kan bidrage til talenternes udvikling. 
  • Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rollemodellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

  Engagement

  • Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker. 
  • Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer. 
  • Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

  Trivsel

  • Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidig præget af glæde. 
  • Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. 
  • Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt klædes talenterne på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite) – en fase, der kan være særligt udfordrende.