Gå til hovedindhold

Samarbejde og tilskudsmuligheder

Horsens Kommune ønsker at samarbejde med lokale klubmiljøer omkring talent og eliteidræt. Se, hvilke muligheder din klub har for at få tilskud til talentudvikling indenfor sport.

 • Læs op

Indhold

  Horsens Kommune prioriterer at støtte en række lokale talentidrætsmiljøer beskrevet i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Udover de prioriterede idrætter og samarbejdsmiljøer jf. Team Danmark aftalen pågår der ligeledes stærk talentudvikling i andre idrætsmiljøer i Horsens Kommune. Dette ønsker Horsens Kommune at understøtte på forsøgsbasis med en øget bevilling til området i perioden 2023-25.

  Talenter eller talentmiljøer der er bosiddende eller beliggende i Horsens Kommune. 

  Støtte skal søges via atletens respektive forening.

  Foreninger med talenter eller talentmiljøer der søger midler, skal være godkendte som folkeoplysende foreninger i Horsens Kommune.

  I forhold til støtte vil mindre idrætter og klubmiljøer, som ikke er prioriteret jf. Team Danmark aftalen blive prioriteret. Ligeledes vil talenter indenfor parasport have et særligt fokus.

  Horsens Kommune ønsker som udgangspunkt, at støtte til talentudvikling ydes i et langsigtet perspektiv, eks. via klub- og miljøudvikling omkring atleten. Der kan dog også ydes støtte til mere kortsigtede projekter som eksempelvis tilskud til træner- og lederudvikling, træningslejre og rejser, landsholdsdeltagelse, specialudstyr etc. 

  Er der lokale talenter, der kandiderer til OL, VM eller EM i deres respektive idræt, som ønsker støtte til vejen mod toppen, ønsker Horsens Kommune, så vidt det er muligt, at være en del af samarbejdet fra en kampagne opstartes.

  Horsens Kommune stiller en servicemodel for ekspertbistand til rådighed for den lokale talentudvikling. Det vil være muligt at søge om ekspertforløb til understøttelse af talentudviklingen i klubmiljøet efter aftale med Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent.

  Ønsker du at ansøge om støtte til talentudvikling, kan Horsens Kommunens Eliteidrætskonsulent kontaktes via mail: fritid@horsens.dk.

  Herefter vil Horsens Kommune via dialog med klubmiljø, atlet og evt. specialforbund drøfte hvordan talentudviklingen kan understøttes.

  Beslutning om bevilling af støtte til talentaktiviteter påligger Horsens Kommunes Fritidsafdeling. Der skal forventes en sagsbehandlingstid på ca. 14 dage fra henvendelse.

  For udbetaling af støtte, fremsendes evaluering, budget samt evt. bilag til Horsens Kommune. Herefter udbetales støtte til foreningens NEM-konto.