Gå til hovedindhold

Prioriterede idrætsgrene

Se, hvilke idrætsgrene Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer at støtte i den nuværende aftaleperiode.

 • Læs op

Indhold

  Som prioriteret idrætsgren og samarbejdsklub med Horsens Kommune, forpligter eliteklubberne sig til at arbejde struktureret med talentudvikling med det formål at fremme talentudviklingen i Horsens Kommune i forhold til kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Samarbejdsklubberne skal sikre, at der sker en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere jf. Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

  Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperiode 2020-23 at udvikle følgende Team Danmark-støttede idrætsgrene:

  • Drengefodbold (AC Horsens)
  • Håndbold (Horsens Håndboldklub)
  • Badminton (Horsens Badminton Klub)
  • Orienteringsløb (Horsens Orienteringsklub)
  • Svømning (Horsens Svømmeklub)
  • Sejlads (Horsens Sejlklub)

  Horsens Kommune samarbejder derudover også med en række lokalt prioriterede idrætter:

  • Pigefodbold (FC Horsens) 
  • Basketball (Horsens IC)

  Samarbejdet med Horsens Kommune og de prioriterede idrætsgrene og samarbejdsklubber er som udgangspunkt 4-årigt og følger kommunens Team Danmark-aftale.

  Horsens Kommune og samarbejdsklubberne i de prioriterede idrætsgrene indgår et-årige samarbejdsaftaler samt handlingsplaner i samarbejde med respektive specialforbund.

  Samarbejdsklubben kan modtage tilskud til morgentræning for at varetage træning af talenter i regi af Langmarkskolens talent-idrætsklasser for elever fra 7.-9. klasse. 

  Som udgangspunkt ydes tilskud på kroner 32.000 pr. træner (2021 niveau). Tilskuddet kan tilrettes efter nærmere aftale med Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent, og der pågår hvert år forhandling mellem samarbejdsklubben og Horsens Kommune omkring tilskud.

  Præmisser og forventninger til den ansvarlige morgentræner er beskrevet nærmere i samarbejdsaftalen mellem Horsens Kommune og samarbejdsklubben. 

  Prioriterede samarbejdsklubber jf. Horsens Kommunes Team Danmark-aftale kan ansøge om støtte til træneruddannelse. 

  Det er målsætningen, at alle trænere, der varetager den daglige træning af idrætsskoleelever og talenter i de prioriterede idrætter, skal have en træneruddannelse svarende til DIF’s Diplomtræner eller DIF-niveau 2 incl. ATK-uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter. 

  Under normale omstændigheder er der en 75% / 25% fordeling af omkostningerne for træneruddannelsen. 

  • 75 % dækkes af Horsens Kommune / specialforbundet.
  • 25 % dækkes af den respektive samarbejdsklub.

  Ovenstående fordeling sker efter aftale mellem prioriterede idrætter og Horsens Kommune ved Eliteidrætskonsulenten. Tilskud fra Horsens Kommunes Kursustilskudspulje på Fritidsområdet modregnes i støtten til klubben.

  Forudsætningen for støtte til træneruddannelse er, at der udarbejdes en uddannelsesplan for alle klubbens talent- og elitetrænere, der indskrives i samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og den prioriterede samarbejdsklub.

  Bemærk: Der er ingen garanti for, at tilskud til træneruddannelsen bevilges, heller ikke selvom uddannelsesplanen er indskrevet i samarbejdsaftalen.