Gå til hovedindhold

Prioriterede idrætsgrene

Se, hvilke idrætsgrene Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer at støtte i den nuværende aftaleperiode.

 • Læs op

Indhold

  Som prioriteret idrætsgren og samarbejdsklub med Horsens Kommune, forpligter eliteklubberne sig til at arbejde struktureret med talentudvikling med det formål at fremme talentudviklingen i Horsens Kommune i forhold til kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Samarbejdsklubberne skal sikre, at der sker en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere jf. Lov om Eliteidræt.

  Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperiode 2024-27 at udvikle følgende Team Danmark-støttede idrætsgrene:

  • Drengefodbold (AC Horsens)
  • Håndbold (Horsens Håndboldklub)
  • Badminton (Horsens Badminton Klub)
  • Orienteringsløb (Horsens Orienteringsklub)
  • Svømning (Horsens Svømmeklub)
  • Sejlads (Horsens Sejlklub)

  Horsens Kommune samarbejder derudover også med en række lokalt prioriterede idrætter:

  • Pigefodbold (FC Horsens) 
  • Basketball (Horsens IC)

  Samarbejdet med Horsens Kommune og de prioriterede idrætsgrene og samarbejdsklubber er som udgangspunkt 4-årigt og følger kommunens Team Danmark-aftale.

  Horsens Kommune og samarbejdsklubberne i de prioriterede idrætsgrene indgår et-årige samarbejdsaftaler samt handlingsplaner i samarbejde med respektive specialforbund.

  Samarbejdsklubben kan modtage tilskud til morgentræning for at varetage træning af talenter i regi af Langmarkskolens talent-idrætsklasser for elever fra 7.-9. klasse.  Der pågår hvert år forhandling mellem samarbejdsklubben og Horsens Kommune omkring tilskud.

  Præmisser og forventninger til den ansvarlige morgentræner er beskrevet nærmere i samarbejdsaftalen mellem Horsens Kommune og samarbejdsklubben. 

  Prioriterede samarbejdsklubber jf. Horsens Kommunes Team Danmark-aftale kan ansøge om støtte til træneruddannelse. 

  Det er målsætningen, at alle trænere, der varetager den daglige træning af idrætsskoleelever og talenter i de prioriterede idrætter, skal have en træneruddannelse svarende til DIF’s Diplomtræner eller DIF-niveau 2 incl. ATK-uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter. 

  Under normale omstændigheder er der en 75% / 25% fordeling af omkostningerne for træneruddannelsen. 

  • 75 % dækkes af Horsens Kommune / specialforbundet.
  • 25 % dækkes af den respektive samarbejdsklub.

  Ovenstående fordeling sker efter aftale mellem prioriterede idrætter og Horsens Kommune ved Eliteidrætskonsulenten. Tilskud fra Horsens Kommunes Kursuspulje på Fritidsområdet modregnes i støtten til klubben.

  Forudsætningen for støtte til træneruddannelse er, at der udarbejdes en uddannelsesplan for alle klubbens talent- og elitetrænere, der indskrives i en fælles handlingsplan mellem Horsens Kommune og den prioriterede samarbejdsklub.

  Bemærk: Der er ingen garanti for, at tilskud til træneruddannelsen bevilges, heller ikke selvom uddannelsesplanen er indskrevet i samarbejdsaftalen.